तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाईभ)

खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाईभ)

https://www.facebook.com/binamagarnepal/videos/624492451291278/

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button