२०७८ साल कार्तिक ११ गते बिहीबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू

आइतवार

04:56 AM शंखध्वनि/राष्ट्र गान

05:00 AM प्रारम्भिक उद्घोषण/ पशुपतिनाथको आरती गायन

05:10 AM जीवन विज्ञान

05:25 AM अध्यात्म सन्देश

05:50 AM बिहान ५ बजेको संस्कृत समाचार

05:10 PM बालबाटिका

06:00 AM बिहान ६ बजेको नेपाली समाचार

06:30 AM अन्तरसंवाद

06:15 AM अखबार

07:00 AM बिहान ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 AM युवा सञ्चार

07:40 AM जागरण गीत

08:00 AM बिहान ८ बजेको अङ्ग्रेजीमा समाचार

08:30 AM समय सन्दर्भ

09:00 AM बिहान ९ बजेको नेपाली समाचार

09:10 AM नेपाल भाषामा समाचार

09:20 PM हाम्रो बोली

09:20 AM सञ्चार र समाज

10:00 AM बिहान १० बजेको नेपाली समाचार

11:00 AM बिहान ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 AM स्वर सम्बाद

12:00 PM मध्यान्ह १२ बजेको नेपाली समाचार

12:10 PM संगीताञ्जली

01:00 PM दिउँसो १ बजेको नेपाली समाचार

01:05 PM कृषि कार्यक्रम पुनः प्रसारण

01:20 PM कोभिड १९ सचेतना विशेष

02:00 PM दिउँसो २ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

02:15 PM विषयगत श्रव्य पाठ प्रसारण

02:45 PM प्रदेश प्रसारण आरम्भ

03:00 PM दिउँसो ३ बजेको नेपाली समाचार

03:30 PM परदेशीको सन्देश (पहिलो भाग)

03:15 PM आधुनिक गीत

04:00 PM दिउँसो ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 PM शेर्पा भाषाको समाचार

04:30 PM परदेशीको सन्देश (दोश्रो भाग)

05:00 PM साँझ ५ बजेको नेपाली समाचार

05:05 PM तामाङ भाषाको समाचार

05:10 PM वालवाटिका

05:30 PM चलचित्रका गीत

05:45 PM उर्दु भाषामा समाचार

05:50 PM भोजपुरी भाषामा समाचार

06:00 PM मैथिली भाषामा समाचार

06:10 PM प्रदेश समाचार

06:05 PM सूचना, प्रोमो

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:55 PM सूचना, विज्ञापन

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:15 PM लोक गीत

07:00 PM बेलुकी ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 PM आधुनिक गीत

07:40 PM समर्पण राष्ट्रका लागि(पहिलो र तेस्रो हप्ता) / सशक्तिकरण

08:00 PM बेलुकी ८ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

08:15 PM नेपाली सैनिक

08:45 PM लोक गीत

09:00 PM बेलुकी ९ बजेको नेपाली समाचार

09:20 PM सदाबहार नेपाली गीत

10:00 PM बेलुकी १० बजेको हिन्दी समाचार

11:00 PM राती ११ बजेको नेपाली समाचार

सोमवार

04:56 AM शंखध्वनि/राष्ट्र गान

05:00 AM प्रारम्भिक उद्घोषण/ पशुपतिनाथको आरती गायन

05:10 AM जीवन विज्ञान

05:25 AM अध्यात्म सन्देश

05:50 AM बिहान ५ बजेको संस्कृत समाचार

05:10 PM बालबाटिका

06:00 AM बिहान ६ बजेको नेपाली समाचार

06:30 AM अन्तरसंवाद

06:15 AM अखबार

07:00 AM बिहान ७ बजेको नेपाली समाचार

07:40 AM जागरण गीत

07:25 AM सञ्‍चार तथा सूचना

08:00 AM बिहान ८ बजेको अङ्ग्रेजीमा समाचार

08:30 AM रूपान्तरण

08:30 PM समानता

09:00 AM बिहान ९ बजेको नेपाली समाचार

09:10 AM नेपाल भाषामा समाचार

09:20 AM हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा

10:00 AM बिहान १० बजेको नेपाली समाचार

11:00 AM बिहान ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 AM हाम्रो चासो

12:00 PM मध्यान्ह १२ बजेको नेपाली समाचार

12:05 PM के तिमि मेरो साथी बन्छौ

01:00 PM दिउँसो १ बजेको नेपाली समाचार

01:05 PM कृषि कार्यक्रम पुनः प्रसारण

01:20 PM म्युजिक क्याफे

02:00 PM दिउँसो २ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

02:15 PM विषयगत श्रव्य पाठ प्रसारण

02:45 PM प्रदेश प्रसारण आरम्भ

03:00 PM दिउँसो ३ बजेको नेपाली समाचार

03:15 PM हाम्रो स्वास्थ्य

04:00 PM दिउँसो ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 PM शेर्पा भाषाको समाचार

04:30 PM तामाङ भाषाको कार्यक्रम स्याल्गार

05:00 PM साँझ ५ बजेको नेपाली समाचार

05:05 PM तामाङ भाषाको समाचार

05:10 PM वालवाटिका

05:30 PM चलचित्रका गीत

05:45 PM उर्दु भाषामा समाचार

05:50 PM भोजपुरी भाषामा समाचार

06:00 PM मैथिली भाषामा समाचार

06:10 PM प्रदेश समाचार

06:05 PM सूचना, प्रोमो

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:55 PM सूचना, विज्ञापन

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:15 PM लोक गीत

07:00 PM बेलुकी ७ बजेको नेपाली समाचार

07:40 PM प्रहरी कार्यक्रम

07:25 PM घटना र विचार

08:00 PM बेलुकी ८ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

08:30 PM समानता

08:15 PM ज्ञान विज्ञान/ समानता

09:00 PM बेलुकी ९ बजेको नेपाली समाचार

09:20 PM स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी परामर्श

10:00 PM बेलुकी १० बजेको हिन्दी समाचार

10:10 PM विम्ब प्रतिविम्ब

11:00 PM राती ११ बजेको नेपाली समाचार

मंगलवार

04:56 AM शंखध्वनि/राष्ट्र गान

05:00 AM प्रारम्भिक उद्घोषण/ पशुपतिनाथको आरती गायन

05:10 AM जीवन विज्ञान

05:25 AM अध्यात्म सन्देश

05:50 AM बिहान ५ बजेको संस्कृत समाचार

05:10 PM बालबाटिका

06:00 AM बिहान ६ बजेको नेपाली समाचार

06:30 AM अन्तरसंवाद

06:15 AM अखबार

06:25 AM स्वास्थ्य गतिविधि

07:00 AM बिहान ७ बजेको नेपाली समाचार

07:40 AM जागरण गीत

07:25 AM स्वदेश गान

07:25 AM श्रमको सम्मान

07:25 AM संचार र विकास

08:00 AM बिहान ८ बजेको अङ्ग्रेजीमा समाचार

08:35 AM शैक्षिक वहस

09:00 AM बिहान ९ बजेको नेपाली समाचार

09:10 AM नेपाल भाषामा समाचार

09:20 AM प्रेमको सन्देश

10:00 AM बिहान १० बजेको नेपाली समाचार

11:00 AM बिहान ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 AM शुभेच्छा

12:00 PM मध्यान्ह १२ बजेको नेपाली समाचार

12:10 PM जीवन सुख

12:10 PM जीवन सुख

01:00 PM दिउँसो १ बजेको नेपाली समाचार

01:05 PM कृषि कार्यक्रम पुनः प्रसारण

01:20 PM पुराना सम्झना

02:00 PM दिउँसो २ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

02:15 PM विषयगत श्रव्य पाठ प्रसारण

02:45 PM प्रदेश प्रसारण आरम्भ

03:00 PM दिउँसो ३ बजेको नेपाली समाचार

03:15 PM कोभिड सचेतना विशेष

04:00 PM दिउँसो ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 PM शेर्पा भाषाको समाचार

04:30 PM आधुनिक गीत

05:00 PM साँझ ५ बजेको नेपाली समाचार

05:05 PM तामाङ भाषाको समाचार

05:10 PM वालवाटिका

05:30 PM चलचित्रका गीत

05:45 PM उर्दु भाषामा समाचार

05:50 PM भोजपुरी भाषामा समाचार

06:00 PM मैथिली भाषामा समाचार

06:10 PM प्रदेश समाचार

06:05 PM सूचना, प्रोमो

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:55 PM सूचना, विज्ञापन

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:15 PM लोक गीत

07:00 PM बेलुकी ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 PM घटना र विचार

07:40 PM शैक्षिक कार्यक्रम

08:00 PM बेलुकी ८ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

08:30 PM समृद्धिका पाइला

08:15 PM जीवन दर्पण

09:00 PM बेलुकी ९ बजेको नेपाली समाचार

10:00 PM बेलुकी १० बजेको हिन्दी समाचार

10:10 PM गजल गङ्गा

11:00 PM राती ११ बजेको नेपाली समाचार

बुधवार

04:56 AM शंखध्वनि/राष्ट्र गान

05:00 AM प्रारम्भिक उद्घोषण/ पशुपतिनाथको आरती गायन

05:10 AM जीवन विज्ञान

05:25 AM अध्यात्म सन्देश

05:50 AM बिहान ५ बजेको संस्कृत समाचार

05:10 PM बालबाटिका

06:00 AM बिहान ६ बजेको नेपाली समाचार

06:30 AM अन्तरसंवाद

06:15 AM अखबार

07:00 AM बिहान ७ बजेको नेपाली समाचार

07:40 AM जागरण गीत

07:25 AM स्वदेश गान

07:40 AM नीति अनुसन्धानमा हाम्रा प्रयास

08:00 AM बिहान ८ बजेको अङ्ग्रेजीमा समाचार

08:15 AM बागमती प्रदेश गतिबिधि

08:35 AM आजका नारी

09:00 AM बिहान ९ बजेको नेपाली समाचार

09:10 AM नेपाल भाषामा समाचार

09:20 AM विश्व परिवेश

09:20 AM विश्व परिवेश

10:00 AM बिहान १० बजेको नेपाली समाचार

11:00 AM बिहान ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 AM सेरोफेरो

12:00 PM मध्यान्ह १२ बजेको नेपाली समाचार

12:10 PM म्यूजिक एण्ड क्विज

01:00 PM दिउँसो १ बजेको नेपाली समाचार

01:05 PM कृषि कार्यक्रम पुनः प्रसारण

01:20 PM राष्ट्र भाषाका गीत

02:00 PM दिउँसो २ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

02:15 PM विषयगत श्रव्य पाठ प्रसारण

02:45 PM प्रदेश प्रसारण आरम्भ

03:00 PM दिउँसो ३ बजेको नेपाली समाचार

03:15 PM कोभिड सचेतना विशेष

04:00 PM दिउँसो ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 PM शेर्पा भाषाको समाचार

04:30 PM नेपाल भाषाको कार्यक्रम जीवनदबु

05:00 PM साँझ ५ बजेको नेपाली समाचार

05:05 PM तामाङ भाषाको समाचार

05:10 PM वालवाटिका

05:30 PM चलचित्रका गीत

05:45 PM उर्दु भाषामा समाचार

05:50 PM भोजपुरी भाषामा समाचार

06:00 PM मैथिली भाषामा समाचार

06:10 PM प्रदेश समाचार

06:05 PM सूचना, प्रोमो

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:55 PM सूचना, विज्ञापन

06:25 PM जनस्वास्थ्य (नाटक)

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:15 PM लोक गीत

07:00 PM बेलुकी ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 PM घटना र विचार

07:40 PM आधुनिक गीत

08:00 PM बेलुकी ८ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

08:15 PM जीवन दर्पण

08:45 PM स्वरोजगार

09:00 PM बेलुकी ९ बजेको नेपाली समाचार

09:20 PM सङ्गीत सरोवर

10:00 PM बेलुकी १० बजेको हिन्दी समाचार

10:10 PM अतितका गीतहरु \शास्त्रीय संगीत

11:00 PM राती ११ बजेको नेपाली समाचार

विहिवार

04:56 AM शंखध्वनि/राष्ट्र गान

05:00 AM प्रारम्भिक उद्घोषण/ पशुपतिनाथको आरती गायन

05:10 AM जीवन विज्ञान

05:25 AM अध्यात्म सन्देश

05:50 AM बिहान ५ बजेको संस्कृत समाचार

05:10 PM बालबाटिका

06:00 AM बिहान ६ बजेको नेपाली समाचार

06:30 AM अन्तरसंवाद

06:15 AM अखबार

07:00 AM बिहान ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 AM वैदेशिक रोजगारी

07:25 AM बैदेशिक रोजगारी

07:40 AM अबका महिला

08:00 AM बिहान ८ बजेको अङ्ग्रेजीमा समाचार

09:00 AM बिहान ९ बजेको नेपाली समाचार

09:10 AM नेपाल भाषामा समाचार

09:20 AM आजको सन्दर्भ

10:00 AM बिहान १० बजेको नेपाली समाचार

11:00 AM बिहान ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 AM सप्तरङ्गी कार्यक्रम

12:00 PM मध्यान्ह १२ बजेको नेपाली समाचार

12:10 PM लोक लहरी

01:00 PM दिउँसो १ बजेको नेपाली समाचार

01:05 PM कृषि कार्यक्रम पुनः प्रसारण

01:20 PM राष्ट्र भाषाका गीत

02:00 PM दिउँसो २ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

02:15 PM विषयगत श्रव्य पाठ प्रसारण

02:45 PM प्रदेश प्रसारण आरम्भ

03:00 PM दिउँसो ३ बजेको नेपाली समाचार

03:15 PM कोभिड सचेतना विशेष

04:00 PM दिउँसो ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 PM शेर्पा भाषाको समाचार

04:30 PM शेर्पा भाषाको कार्यक्रम श्यार्वी डोलुगकी ल्यारिम

05:00 PM साँझ ५ बजेको नेपाली समाचार

05:05 PM तामाङ भाषाको समाचार

05:10 PM वालवाटिका

05:30 PM चलचित्रका गीत

05:45 PM उर्दु भाषामा समाचार

05:50 PM भोजपुरी भाषामा समाचार

06:00 PM मैथिली भाषामा समाचार

06:10 PM प्रदेश समाचार

06:05 PM सूचना, प्रोमो

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:55 PM सूचना, विज्ञापन

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:15 PM लोक गीत

07:00 PM बेलुकी ७ बजेको नेपाली समाचार

07:40 PM प्रहरी कार्यक्रम

07:25 PM घटना र विचार

08:00 PM बेलुकी ८ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

08:15 PM साहित्य संसार

09:00 PM बेलुकी ९ बजेको नेपाली समाचार

09:20 PM गीति कथा

10:00 PM बेलुकी १० बजेको हिन्दी समाचार

10:10 PM मधुरिमा

11:00 PM राती ११ बजेको नेपाली समाचार

शुक्रवार

04:56 AM शंखध्वनि/राष्ट्र गान

05:00 AM प्रारम्भिक उद्घोषण/ पशुपतिनाथको आरती गायन

05:10 AM जीवन विज्ञान

05:25 AM अध्यात्म सन्देश

05:50 AM बिहान ५ बजेको संस्कृत समाचार

05:10 PM बालबाटिका

06:00 AM बिहान ६ बजेको नेपाली समाचार

06:30 AM अन्तरसंवाद

06:15 AM अखबार

06:25 PM सहकारी रेडियो कार्यक्रम

07:00 AM बिहान ७ बजेको नेपाली समाचार

07:40 AM जागरण गीत

07:25 AM स्वदेश गान

08:00 AM बिहान ८ बजेको अङ्ग्रेजीमा समाचार

08:30 AM आदर्श जीवन

08:10 AM मौसम चौतारी

09:00 AM बिहान ९ बजेको नेपाली समाचार

09:10 AM नेपाल भाषामा समाचार

09:20 AM फर्केर हेर्दा

09:20 AM फर्केर हेर्दा

09:20 AM फर्केर हेर्दा

10:00 AM बिहान १० बजेको नेपाली समाचार

11:00 AM बिहान ११ बजेको नेपाली समाचार

11:10 AM युवा संसार

11:05 AM युवा सञ्चार/आधुनिक गीत

12:00 PM मध्यान्ह १२ बजेको नेपाली समाचार

12:10 PM खै के खै के

01:00 PM दिउँसो १ बजेको नेपाली समाचार

01:05 PM कृषि कार्यक्रम पुनः प्रसारण

01:20 PM फ्यान बक्स

02:00 PM दिउँसो २ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

02:15 PM विषयगत श्रव्य पाठ प्रसारण

02:45 PM प्रदेश प्रसारण आरम्भ

03:00 PM दिउँसो ३ बजेको नेपाली समाचार

03:15 PM चलचित्रका गीत

03:40 PM उपत्यका खानेपानी

04:00 PM दिउँसो ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 PM शेर्पा भाषाको समाचार

04:30 PM आधुनिक गीत

05:00 PM साँझ ५ बजेको नेपाली समाचार

05:05 PM तामाङ भाषाको समाचार

05:10 PM वालवाटिका

05:30 PM चलचित्रका गीत

05:45 PM उर्दु भाषामा समाचार

05:50 PM भोजपुरी भाषामा समाचार

06:00 PM मैथिली भाषामा समाचार

06:10 PM प्रदेश समाचार

06:05 PM सूचना, प्रोमो

06:25 PM सहकारी रेडियो कार्यक्रम (पहिलो र तेश्रो शुक्रवार)

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:55 PM सूचना, विज्ञापन

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:15 PM लोक गीत

07:00 PM बेलुकी ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 PM घटना र विचार

07:40 PM आधुनिक गीत

08:00 PM बेलुकी ८ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

08:15 PM लोक गीत

08:30 PM आदर्श जीवन

09:00 PM बेलुकी ९ बजेको नेपाली समाचार

09:20 PM दूर सुदूूर

10:00 PM बेलुकी १० बजेको हिन्दी समाचार

10:10 PM रोधी

11:00 PM राती ११ बजेको नेपाली समाचार

शनिवार

01:30 AM नाटक

04:56 AM शंखध्वनि/राष्ट्र गान

05:00 AM प्रारम्भिक उद्घोषण/ पशुपतिनाथको आरती गायन

05:10 AM जीवन विज्ञान

05:25 AM अध्यात्म सन्देश

05:50 AM बिहान ५ बजेको संस्कृत समाचार

05:10 PM बालबाटिका

06:00 AM बिहान ६ बजेको नेपाली समाचार

06:30 AM अन्तरसंवाद

06:15 AM अखबार

07:00 AM बिहान ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 AM आर्थिक नेपाल

07:40 AM सुचना हाम्रो अधिकार

07:27 AM आर्थिक नेपाल

07:40 AM धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय/ सूचना हाम्रो अधिकार

08:00 AM बिहान ८ बजेको अङ्ग्रेजीमा समाचार

08:10 AM सञ्चो विसञ्चो

09:00 AM बिहान ९ बजेको नेपाली समाचार

09:10 AM नेपाल भाषामा समाचार

09:20 AM भन्छिन आमा

09:50 AM आधुनिक गीत

09:00 AM संविधान दिवस विशेष

10:00 AM बिहान १० बजेको नेपाली समाचार

10:15 AM कोभिड १९ सचेतना विशेष

11:00 AM बिहान ११ बजेको नेपाली समाचार

11:15 AM जीवन यात्रा

11:05 AM जीवन यात्रा

12:00 PM मध्यान्ह १२ बजेको नेपाली समाचार

12:10 PM आधुनिक गीत

01:00 PM दिउँसो १ बजेको नेपाली समाचार

01:05 PM कृषि कार्यक्रम पुनः प्रसारण

01:20 PM लोक गीत/ नाटक

02:00 PM दिउँसो २ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

02:15 PM सम्झना र सन्देश

02:45 PM प्रदेश प्रसारण आरम्भ

03:00 PM दिउँसो ३ बजेको नेपाली समाचार

03:15 PM लोक दोहरी

04:00 PM दिउँसो ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 PM शेर्पा भाषाको समाचार

05:00 PM साँझ ५ बजेको नेपाली समाचार

05:05 PM तामाङ भाषाको समाचार

05:10 PM वालवाटिका

05:30 PM चलचित्रका गीत

05:45 PM उर्दु भाषामा समाचार

05:50 PM भोजपुरी भाषामा समाचार

06:00 PM मैथिली भाषामा समाचार

06:10 PM प्रदेश समाचार

06:05 PM सूचना, प्रोमो

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:55 PM सूचना, विज्ञापन

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:15 PM लोक गीत

07:00 PM बेलुकी ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 PM शैक्षिक कार्यक्रम

07:40 PM भूमि प्रशासनमा प्रविधि र सुशासन

08:00 PM बेलुकी ८ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

08:15 PM Nepal And Beyond

08:15 PM लोक गीत

08:30 PM ज्येष्ठ नागरिक

09:00 PM बेलुकी ९ बजेको नेपाली समाचार

09:20 PM विश्व परिवेश पुनः प्रसारण

10:00 PM बेलुकी १० बजेको हिन्दी समाचार

10:10 PM गुलसन ए नेपाल / शास्त्रीय सङ्गीत

11:00 PM राती ११ बजेको नेपाली समाचार